Sirkulærøkonomi som drivkraft for Norges største byutviklingsprosjekt

Hovinbyen, som kobler sammen indre by og Groruddalen, skal transformeres fullstendig. Det offentlig-private samarbeidet, Hovinbyen Sirkulære Oslo, skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi – særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring.

Vi ser lyst på fremtiden

2022

50 000

Arbeidsplasser

2023

4500

kvm largerhall for byggevarer til gjenbruk

2025

4500

Nye arbeidsplasser i Construction City

2040

130 000

Innbyggere og arbeidsplasser