Vi skaper nye, grønne arbeidsplasser

En test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig by- og næringsutvikling

Gjenbruk blir grønn drivkraft

Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO) skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulær økonomi– særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Globalt står byggenæringen for 50% av råvareuttaket og 35% av alt avfall som genereres. I Norge står næringen for 2 millioner tonn avfall hvert år og 24% av alle utslipp. Hovinbyen har en lang historie innen produksjons- og anleggsvirksomhet som HSO bygger videre på.

Grønne og produktive arbeidsplasser

Kabelgata har en rik industrihistorie. Mye har skjedd siden det ble produsert kabler og gummi her. Det neste kapitlet i Kabelgata skal handle om den nye industrien som trengs i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Det er allerede etablerte miljøbedrifter i området og det er naturlig å bygge en klynge av aktører innen resirkulering, gjenbruk, upcycling, reparasjon, deling m.m.

De gamle fabrikklokalene legger også til rette for små-skala produksjon, enten det er såkalte maker spaces, håndverksstudioer, små-skala industri eller matproduksjon. Vår ambisjon er at Kabelgata skal bli et levende og produktivt område fylt med ureiste produkter og lokal næringsutvikling.