Drivkraften bak prosjektet

Se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i en tettere sammenheng enn før

Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO)HSO er en del av satsingen på innovasjonsdistrikter i «Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden», som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før. Ambisjonen er å levere på FN’s bærekraftsmål, Parisavtalen og EU’s Green Deal, samt Kommuneplanens mål for klima og miljø. HSO tar utgangspunkt i områdene Økern, Ulven og Haraldrud.

Partnere i styret:

Styreleder:

Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef i OBOS

Kontakt

Elin Schjenken Halvorsen


Daglig leder

+47 908 95 513

elin@hovinbyenso.no

Erika Amlie Amundsen


Prosjektkoordinator

+47 909 14 069

erika@hovinbyenso.no

Tradisjon for innovasjon

Hovinbyen har en lang tradisjon for å være et møtepunkt mellom industri, teknologi, handel og mennesker — med andre ord et pulserende byområde i stadig utvikling.

Verdien av menneskelig kunnskap og erfaring er uvurderlig i møte med fremtidens teknologi. Samspillet mellom ulike disipliner og kompetanser vil være avgjørende i den videre utviklingen av Hovinbyen.