Et pulserende byområde

Grønn infrastruktur, handel, servering, boliger, parker og kulturtilbud

Innovasjonsdistriktet er i stadig utvikling

Randsonene blir nå sett som et mulighetsområde – et laboratorium for “fremtidens bymodell”. Dette er ofte store områder med masse plass til nye initiativ, samtidig som de eksisterende bygningene ofte er gamle og har et renoveringsbehov som gjør det mulig å tenke helt nytt. - Om sambruk og om flerfunksjonalitet av boliger, arbeidsplasser, idrett, verksteder, grøntområder og kulturtilbud. I tillegg ligger området tett på det sentrum slik at grønn mobilitet kan legges til grunn for utviklingen.

Bo i Hovinbyen

Hovinbyen skal gi plass til mer enn 90 000 nye innbyggere og 80 000 nye arbeidsplasser. Og helt sentralt står tanken om å skape en ny, moderne og grønn bydel.

Utdanning


Kuben er Osloskolens storstue for yrkesfag og teknologifag!


Kuben vgs er Oslos største videregående skole med over 1800 elever. Vi er en del av Kuben yrkesarena og holder til i Kabelgata 10-12 og på BiKuben i Kabelgata 22-24. På Kuben yrkesarena finner du også Fagskolen Oslo, Lærlingsenteret for byggtekniske fag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Vi har topp moderne verksteder med det siste innenfor teknologi, maskiner og utstyr.


Ved siden av å tilby det beste innen fag- og yrkesopplæring, satser Kuben også på studiespesialisering. Elevene ved studiespesialisering har det meste av sin undervisning på BiKuben.

Les mer om Kuben vgs her

Livet i Hovinbyen

Kulturtilbud

Bylivet er allerede i gang i Kabelgata. Det gamle PEX-tårnet huser nå en rekke aktører innen kulturnæringen med kontorer, studioer og restaurant. Tårnet ble først tatt i bruk i 1969, og var opprinnelig et ekstrudertårn for plastisolerte høyspentkabler, såkalte PEX-kabler. Kulturtårnet vil brukes som et fyrtårn for å aktivere området, og ettersom prosjektet skrider frem vil publikum inviteres inn til ulike aktiviteter. 

Foruten Kulturtårnet, har Kloden Teater, en møteplass for scenekunst og ungdom, flyttet inn og etablert et midlertidig teater i et gammelt verkstedlokale. Det er inngått en samarbeidsavtale for eventuelt å etablere et permanent teater og gjøre Kloden til et langsiktig tilbud i området.

Ung på Løren

Å bygge en god bydel handler om mer enn å bygge gode boliger. Hva skal til for at Løren kan bli unges drømmebydel? Det har et ungdomscrew med 10 ungdom sammen med en bredt sammensatt prosjektgruppe jobbet med.

Løren er et sted med gode kvaliteter for barnefamilier, men flere rapporter har pekt på at det er lite tilbud for ungdom. Pådriv samlet ca 20 aktører som brenner for bærekraftig byutvikling og unge på Løren i et forprosjekt som tok tak i problemstillingen. Ved hjelp av lønnsmidler fra Bydel Bjerke og Grunerløkka ansatt de 10 ungdom i et Ungdomscrew i 2021. De unge jobbet med å finne ut hvordan unge på Løren har det og hva som kan gjøre Løren til en drømmebydel for unge. De fikk opplæring i å lede og teste ut aktiviteter for andre unge på Løren.

Her kan du lese mer om hva de fant ut og hva hovedprosjektet skal jobbe med i 2022