En kunnskapsarena for sirkulære løsninger

Samspill mellom aktører for å skape innovasjon

Partnerne i innovasjonsdistriktet, Hovinbyen Sirkulære Oslo har gått sammen om å løfte frem området med utgangspunkt i sirkulærøkonomi og i å utvikle området som en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig by- og næringsutvikling.

Bidra i prosjekter

Bidra i prosjekter

Noe om fordeler og hvordan man kan detla i projsekter. Eks: styker samarbeid mellom kunnskapsmiljøer, Tett samarbeid med næringmiljøene, Høy kompetanse innen sirkulærøkonomi