Vollebekk Torg: Et eksempel på sirkulær økonomi i praksis

Vollebekk Torg: Et eksempel på sirkulær økonomi i praksis

Vollebekk Torg er et prakteksempel på sirkulær økonomi

I hjertet av Vollebekk finner man et torg som er alt annet enn ordinært. Utenfor OBOS Living Lab ligger Vollebekk Torg, som et strålende eksempel på hvordan fremtidens offentlige rom kan se ut. Prosjektet er et vitnesbyrd om hvordan sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling kan gå hånd i hånd med det å skape levende og engasjerende samfunnsrom.

Lokalsamfunnets stemme former fremtiden

Martin Arentz-Hansen, prosjektleder i OBOS Nye Hjem, understreker viktigheten av lokalsamfunnets involvering i utviklingen av torget. Gjennom omfattende medvirkningsprosesser har beboerne og lokale aktører, som Vollebekk Fabrikker, hatt muligheten til å forme sitt eget torg. Dette samarbeidet har bidratt til å skape et sterkt eierskap til torget og sikret at prosjektet treffer på hva beboerne ønsker for deres fremtidige møteplass.

Prosjektet har satt seg fem tematiske målsetninger basert på innspill fra brukerne, som omfavner ønsket om mangfold, grønn omstilling og rom for lek. "Den sosiale aksen" og "Den grønne aksen" er nøye planlagt for å møtes på torget, noe som gir en umiddelbar følelse av gjennomtenkt design og formål.

Gjenbruk og formidling i praksis

Gjenbruk står sentralt i utformingen av Vollebekk Torg. Nesten alle materialene er gjenbrukt, inkludert granittgulvet som har fått nytt liv fra åtte forskjellige prosjekter på Østlandet. Benkene er laget av utgåtte stillaslemmer, mens armlenene er formstøpt av gjenvunnet plastavfall.

– Hvert element har en unik historie, og er levende eksempler på at gjenbruk er framtiden. QR-koder som gir besøkende innsikt i materialenes historie og klimaavtrykk, bidrar til å aktivt dele kunnskap om gjenbruk, sier Martin Arentz-Hansen, sier prosjektleder i OBOS Nye Hjem.

Vollebekk Torg illustrerer at ombruk ikke bare er økonomisk og praktisk bærekraftig, men også skaper en unik estetikk som gir stedet en særegen identitet. Prosjektet har lykkes i å kombinere innovasjon, sirkularitet, og lokal forankring, og står som et fyrtårn for grønn omstilling innen landskapsarkitektur.

Veien Videre

Vollebekk Torg skal realiseres i to faser. Første fase som ble ferdigstilt i 2023 og den andre fasen lover å bringe enda mer til torget, inkludert paviljongen "Spiren" og et nytt hagerom.

Bilde: SOLA Studios