Viktig grunnplanke er lagt for Hovinbyen Sirkulære Oslo

Viktig grunnplanke er lagt for Hovinbyen Sirkulære Oslo

En viktig grunnplanke er lagt for Hovinbyen Sirkulære Oslo!

Plan- og bygningsetaten inviterte bredt når vår første presentasjon av mulighetsstudien for innovasjonsdistriktet ble presentert.

Representanter fra byrådsavdelinger og etater var alle til stede når vi, sammen med leverandørene av studien ved Asbjørg Næss i Civitas og Mari Markman i A-lab, presenterte hovedlinjer og milepæler for den videre utviklingen av HSO.


Veien videre

Fremover gleder vi oss til den videre prosessen og arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Vi er trygge på at vi har et solid fundament som vil gi oss retning og fart i videreutviklingen av innovasjonsdistriktet - som et fyrtårn for sirkulærøkonomi.