Velkommen til oss, Stor-Oslo Eiendom!

Velkommen til oss, Stor-Oslo Eiendom!

Grensesprengende utvikling

Stor-Oslo Eiendom (SOE) er en eiendomsutvikler som per i dag utvikler over 6 500 boliger og 150 000 kvm næringsareal. Dette er litt av en bragd gitt at selskapet ikke har røtter lenger tilbake enn litt over 20 år, og i 1991 startet Arild Rygg SOE med en plan om å begynne i det små og jobbe prosjektbasert. Visjonen til Stor-Oslo Eiendom er å drive med grensesprengende utvikling, og i så henseende vil koblingen til HSO være gjensidig fordelaktig.

Mens Stor-Oslo Eiendom realiserer grensesprengende prosjekter innen bolig, kontor, hotell og logistikk, jobber HSO for en helhetlig utvikling av et pulserende byområde hvor fremtidens sirkulære løsninger og jobber skapes. Kompetansen til Stor-Oslo, samt deres vilje til å utfordre gjeldende praksis vil dermed være et godt supplement som støtter opp under foreningen HSO sitt formål.

Skal utvikle Knud Bryns Vei 1-5

Innenfor geografien til HSO er Stor-Oslo involvert i spesielt et prosjekt, nemlig utviklingen av Knud Bryns Vei 1-5 på Haraldrud. Planområdet er på totalt 43 750kvm og skal transformeres fra lager og logistikk til å bli et attraktivt byområde. Tomten ligger midt mellom Norsk Gjenvinning sitt anlegg på en side og Kabelgata på en annen. Området er med andre ord plassert mellom tung industri og byliv på hvert sitt hold. Stor-Oslo Eiendom er for tiden i dialog med offentlige myndigheter for å avklare hvordan potensialet i tomten skal realiseres og hvordan forholdet mellom bolig og næring skal være i planområdet.

Mulighetsstudiet for Knud Bryns Vei 1-5 baserer seg på et bruksareal på 73 328 kvm og beskriver en rekke ulike målsettinger SOE har for prosjektet. Blant dem er “mangfoldig arealbruk” og “stimulere til bærekraftig livsstil”. Funksjonsmangfold, grep for å gjøre bærekraftige valg enklere for lokalbefolkningen og miljøsertifisering av byggene er alle tiltak i tråd med HSO sin strategi, og vi er spente på utviklingen av tomten.

Mulighetsstudie for Knud Bryns Vei 1-5: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021051886&fileid=9570256 

Saksgang for Knud Bryns Vei 1-5 via Saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202216494 

Foreningen HSO vokser inn i 2023

Med Stor-Oslo Eiendom med i folden består nå HSO av totalt 12 medlemmer. Medlemsorganisasjonene er: Byrådsavdeling for næring og eierskap, Construction City Cluster, Hafslund Oslo Celsio, Kuben yrkesarena, Norsk Gjenvinning, OBOS, Oslobygg, Oxer Eiendom, Pådriv, Økern Sentrum ANS og Stor-Oslo Eiendom. I tillegg til Stor-Oslo er også Hafslund Oslo Celsio, Renovasjons og gjenvinningsetaten og Oslobygg nye medlemmer av året.

Foreningens medlemmer representerer aktører innen privat, offentlig og ideell sektor, og sitter sammen på en bredde og dybde i kompetanse som utvilsomt vil komme Hovinbyen Sirkulære Oslo til gode.

Vi i HSO ser frem til å fortsette arbeidet med å gjøre Hovinbyen bærekraftig, og er takknemlige for at Stor-Oslo Eiendom er med på laget!