Veidekke legger grunnlaget for en grønnere fremtid med sitt nye hovedkontor

Veidekke legger grunnlaget for en grønnere fremtid med sitt nye hovedkontor

Veidekke sitt nye hovedkontor på Ulven tar form

Oppføringen av Veidekke sitt nye hovedkontor på Ulven er i full gang. Bygget skal stå ferdig i siste halvdel av 2024, med omtrent 600 arbeidsplasser.

Det nye kontorbygget skal bli et foregangs­bygg innen bærekraft og miljø, og sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent. Bygget skal i tillegg oppnå en klimagass­reduksjon på mer enn 50% sammenlignet med referansebygg.

Fokus på fornybar energi

Langsiden av fasaden mot gårdsrommet skal ha Equitone plater av fibersement, mens resterende vegger og tak skal kles med solceller. Mengden fornybar energi som produseres av solceller vil utgjøre en betydelig reduksjon i klimagassutslipp for bygget.

- Totalt vil alle solcellene på både tak og fasade produsere 332 000 kilowattimer. Solcelleanlegget vil kunne dekke en del av strømmen vi trenger, spesielt på sommerstid. På gode soldager med litt mindre energibehov vil solcelleanlegget kunne gi oss mer strøm enn vi har behov for, og da trenger man mulighet til å selge strømmen til offentlig nett, sier Morten Opstad Aarseth, anleggsleder for prosjektet.

Installasjon av solcellepaneler er en av de viktigst bidragsyterne for å nå de høye målene som er satt for reduksjon av klimagassutslipp.

Strategi med bærekraft i fokus

Bærekraft står sentralt i Veidekkes strategi, med fokus på miljø og klima, sosiale forhold og måten selskapet drives på. Målet for Veidekkes nye hovedkontor er redusert klimautslipp med 50% i hele byggeprosjektets levetid, som betyr at selskapet må tenke nytt på flere områder.

Betongen som benyttes i byggeprosjektet er Lavkarbon Ekstrem (CEM III/B), laget med 100% resirkulert tilslag. Dette er det første råbygget i verden som baserer seg på denne kombinasjonen. I forkant av byggingen har Veidekke gjennomført en prøvestøp for å måle herdetiden og teste ut effekten av ulike herdetiltak.

Tilslaget som bruker i Veidekke sitt nye hovedkontor kommer fra knust betong fra rivemasser i området, levert av Veidekke Sirkulær. Tilslaget er sertifisert, som betyr at det kan leveres i henhold til strenge krav knyttet til renhet på knuste materialer. Fra 2025 vil Veidekke bygg Oslo benytte sirkulært tilslag i alle nye byggeprosjekter.

Blått tak

På grunn av klimaendringer og økende nedbør er taket utformet som et såkalt «blått tak». Dette vil samle opp nedbøren for å avlaste avløpsanlegg og videre forhindre flom. På takets høyeste punkt er det plassert et hovedsluk, som samler en beregnet mengde vann. Dette blir da til et basseng som gradvis leder vannet bort gjennom mindre sluk eller fordampning.

Vi er storførnøyde med at et foregangsprosjekt som dette bygges i hjertet av i Innovasjonsdistriktet!