Støtte til bedrifter som vil forske

Støtte til bedrifter som vil forske

Kompetansemeglerne tilbyr gratis navigasjonshjelp til bedrifter som vil forske

Oslo kommune har fire kompetansemeglere som hjelper små og mellomstore bedrifter i hovedstaden. Tjenesten er gratis og til sammen har kompetansemeglerne mer enn 80 års erfaring med innovasjonsarbeid i bedrift, endring og omstilling, internasjonal markedsføring og navigering i finansielle ordninger.

Alle gode bedrifter kan bli enda bedre gjennom samarbeid med de rette forskningsmiljøene. For de aller fleste bedrifter som ønsker å drive med forskningsdrevet innovasjon, finnes det en offentlig støtteordning det går an å søke på. Her kan kompetansemeglerne tilby navigasjonshjelp.

 

Kompetansemeglerne bidrar blant annet med:

  • Å identifisere utfordringer og muligheter i bedriften som kan gi grunnlag for et forskningsprosjekt
  • Å knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere
  • Veiledning om hvilke offentlige støtteordninger bedriften kan søke på
  • Tips og råd om hvordan man skriver en god søknad

Ta kontakt med kompetansemeglerne for å avtale tid for en innledende veiledningssamtale.

Du finner kompetansemeglerne her: https://www.regionaleforskningsfond.no/Oslo/rff-oslo/nyheter/mot-kompetansemeglerne-i-oslo/