Skole på Byggeplass

Skole på Byggeplass

Oslo kommune, Kuben yrkesarena og Veidekke går sammen på Ulven

Oslo kommune, ved byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden (H), Kuben yrkesarena og Veidekke har tatt et viktig skritt for å motvirke frafall i utdanning. Sammen starter de programmet Skole på Byggeplass, som åpner 15 plasser til ungdom mellom 18 og 24 år som har falt ut av opplæringsløpet.

En ny start

Programmet er en del av kommunens innsats for å sikre at unge voksne fullfører utdanningen sin, spesielt innen yrkesfag.

- Det er kritisk å tilby alternative utdanningsveier for å forhindre at unge faller ut av samfunnet. Vi ser dette som en investering i fremtiden, sier Midtgarden.

Fra utdanning til arbeidsliv

Veidekke, som har lang erfaring med slike programmer, vil ha ansvaret for programfag, lokaler og praksisplasser. Kuben yrkesarena vil støtte med fellesfag på VG2, samt tilby privatisteksamener på VG1, skolebøker og PC-er. Elevene vil starte direkte på VG2, med mulighet for å ta opp igjen VG1-fag som privatister.

- Vårt mål er at elevene, etter endt skoleår, går inn i en toårig læretid og deretter blir kvalifiserte fagarbeidere, sier Lars Tronsmo, HR-direktør i Veidekke Bygg.

Underveis vil elevene gjennomføre en ti ukers periode i "Yrkesfaglig fordypning" ute på byggeplass, noe som gir verdifull innsikt i arbeidslivet og muligheter for fremtidige læreplasser.

Programmet vil være basert på Ulven, nær både Kuben yrkesarena og flere byggeprosjekter. Dette gir elevene en unik mulighet til å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk erfaring fra dag én.

Positive resultater og fremtidshåp

Asle Hermansen, leder for Skole på Byggeplass, er optimistisk til prosjektet.

- Vi har sett utrolige resultater fra lignende programmer i Akershus, og vi er spente på å bringe denne suksessen til Oslo, sier Hermansen.

Kjell Ove Hauge, rektor for Kuben videregående skole, uttrykker også sin entusiasme:

- Dette samarbeidet representerer en ny æra i utdanning og yrkesopplæring.

Vi i Hovinbyen Sirkulære Oslo ser dette som vinn-vinn for alle involverte og for Innovasjonsdistriktet: studenter får tilgang til praktisk, relevant utdanning og en vei inn i arbeidslivet, mens industrien får tilgang på kompetent og helt avgjørende arbeidskraft!

Foto: Veidekke/Ingvill Hafver