Skaperbyen: Sirkulær produksjon og kulturell vekst i Innovasjonsdistriktet

Skaperbyen: Sirkulær produksjon og kulturell vekst i Innovasjonsdistriktet

Sirkulær produksjon og kulturell vekst i Innovasjonsdistriktet

Oxer Eiendom leder an transformasjonen av Kabelgata til Skaperbyen. Bygningene som strekker seg nesten 500 meter skal utvikles fra rene industribygninger til å bli et pulserende senter for kultur og innovasjon. Her blomstrer både næringsliv og kulturliv allerede, med et klart fokus på sirkulære prinsipper.

Opprinnelig etablert i 1915 av Skandinaviske Kabel- og Gummifabrikker, senere kjent som Standard Telefon og Kabelfabrikk (STK), var Kabelgata hjem til en av Oslos største arbeidsplasser. Kabelgata er i tillegg en arkitektonisk perle med noen av byens fremste eksempler på industriell arkitektur fra 1900-tallet.

Produserende næringsliv

HSO har ambisjoner om å bli en kunnskapshub og testarena for et sirkulært produserende næringsliv, og i Kabelgata ser vi allerede flere eksempler på dette. Tekstilklyngen NF&TA går i front for å skape en sirkulær og verdiskapende fremtid for tekstilindustrien, med innovative forretningsmodeller og bærekraftige produksjonsprosesser.

Kuben yrkesarena forbereder 1500 videregåendeelever og 500 fagskolestudenter for fremtidens jobber gjennom tett samarbeid med næringslivet, noe som sikrer relevant kompetanse for en bærekraftig fremtid.

Fokus på kultur

Kultursatsningen står også sentralt i utviklingen av Skaperbyen. I 2019 etablerte Oxer Eiendom Tårnet Kulturarena, en kulturfabrikk som rommer diverse kunst- og kulturaktiviteter. Kloden Teater flyttet til Kabelgata i 2020 og med over 9000 besøkende i året er teateret et svært viktig kulturtilbud i Oslo øst. Med en 30-årig leieavtale på plass, er målet å utvikle en permanent kulturdestinasjon i Skaperbyen. Arenaer som Tårnet Kulturarena og Kloden Teater beriker lokalsamfunnet, samtidig som området revitaliseres gjennom engasjerende kulturtilbud og aktiviteter.

Fremtidsvisjoner

Med en langsiktig visjon for området, arbeider Oxer Eiendom for å transformere Kabelgata til et dynamisk nabolag som imøtekommer behovene til et bredt spekter av aldersgrupper og interesser.

Oxer Eiendom har også integrert høye miljøambisjoner i utviklingen av Kabelgata, med planer om å BREEAM-NOR sertifisere alle nye bygg. Dette inkluderer ombruk av eksisterende bygningsmasse og en overgang til grønnere og tryggere transportalternativer i området.

Skaperbyen er en satsning som viser hvordan områder kan utvikles med fokus på et innovativt og sirkulært næringsliv - samtidig som det skapes varige og positive effekter for lokalsamfunnet!