SirkTRE skal etablere helsirkulære verdikjeder for tre!

SirkTRE skal etablere helsirkulære verdikjeder for tre!

Når tre blir sirkulært

SirkTRE er et Grønn Plattform-prosjekt som drives av Omtre. Målet med prosjektet er å etablere verdisirkler innenfor trenæringen, som innebærer å øke ombruk og legge opp til en mer effektiv gjenvinning av trematerialer. SirkTRE ønsker å realisere dette ved å legge til rette for, og vise, ombruk og materialgjenvinning av returtre i praksis. Verdiskaping og å skape flere grønne arbeidsplasser er også et sentralt aspekt innenfor SirkTRE sitt arbeid.

SirkTRE skal dermed sørge for at avfallstre blir returtre, og inngår som råstoff i treindustrien og forlenger levetiden til trevirke. Verdikjeden inkluderer kartlegging, planlegging, demontering og logistikk, behandling, sortering, skjøting og reformatering, og ny industriell bruk av returtre.

Stort potensiale for klimakutt

Dersom SirkTRE oppnår målene sine kan prosjektet bidra til å kutte 8% av Norges klimaforpliktelser. SirkTRE ønsker å utnytte 250,000 m3 (100,000 tonn) treavfall innen 2024 og 1 million m3 (0,5 millioner tonn) innen 2030. Prosjektet bidrar da til klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 innen 2024 og 3 millioner tonn CO2 innen 2030.Prosjektet bidrar til å nå miljømålene for EUs taksonomi og det bygger også oppunder bærekraftsmålene 8, 9, 11, 12, 13, 15 og 17.

Ombruk i Hovinbyen

Sirkulær Ressurssentral med OMBYGG har opprettet en av Europas største ombrukssentraler på Økern. I et 4500 kvadratmeter stort byggetelt og uteområder på 2500 kvadratmeter, kan bedrifter mellomlagre og kjøpe brukte byggematerialer av høy kvalitet.

Ombruk av byggevarer er viktig for å ivareta miljø, natur og naturressurser. Byggebransjen skaper store mengder avfall og har høye utslipp knyttet til materialforbruk. Hvis vi skal få til et grønt skifte blir ombruk avgjørende. Brukte byggevarer må bli minst like attraktive som nye, slik at byggenæringen i større grad kan utnytte mineralressursene i eksisterende bygg.

Hovinbyen Sirkulære Oslo har stor tro på SirkTRE som setter ombruk og sirkulær økonomi ut i livet, og som øker hastigheten i byggenæringens omstilling i det grønne skiftet!

 
Les mer her:
Home | SirkTRE

HJEM | OMTRE

SRAS (ressurssentral.no)Bilde: Sirkulær Ressurssentral