Rekordhøy interesse for yrkesfaglig utdanning i Norge

Rekordhøy interesse for yrkesfaglig utdanning i Norge

Yrkesfag tar gull: flere enn noensinne søker på praktiske yrker

Kunnskapsdepartementet har nylig offentliggjort oppmuntrende tall som viser en markant økning i interessen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer på vg1. Med 53% av søkerne som nå velger yrkesfag, er dette den høyeste andelen siden 2012. Dette markerer en viktig milepæl og reflekterer positivt på de tiltak som er iverksatt for å fremme yrkesfaglig utdanning.

– Dette er faktisk virkelig gode nyheter, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Blant yrkesfagene er det teknologi- og industrifag som trekker flest søkere.

– Norge vil mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035. Flere søkere er ekstra gledelig for oss som brenner for yrkesfag. Vi på Kuben ønsker at flere ungdommer velger en praktisk og spennende vei mot fremtiden, sier Remi Pettersen, direktør ved Kuben yrkesarena.

Behovet for fagarbeidere vokser

Selv om bygg- og anleggsteknikk opplever en liten nedgang i søkertall, er situasjonen betydelig bedre enn forventet, spesielt sammenlignet med tilbakegangen under finanskrisen i 2008.

At det også er en økt interesse blant jenter for disse utdanningsveiene, lover godt for den videre utviklingen og veksten av yrkesfagene i Norge.

Med et estimert behov for 90.000 fagarbeidere innen 2035, understreker denne trenden viktigheten av yrkesfag i møtet med arbeidsmarkedets behov.

I Hovinbyen Sirkulære Oslo jobber vi derfor aktivt for å styrke yrkesfaglig utdanning, med fokus på sirkulære løsninger og nye, grønne arbeidsplasser innen bygg-, anlegg- og produksjonsnæringene.