Oslos nye innovasjonsdistrikt

Oslos nye innovasjonsdistrikt

Sirkulærøkonomi er drivkraft for Norges største byutviklingsprosjekt i Hovinbyen.

Hovinbyen som kobler sammen indre by og Groruddalen, og utgjør hele 11 km2, skal transformeres fullstendig. Det offentlig-private samarbeidet Hovinbyen Sirkulære (HSO), som tar utgangspunkt i områdene Økern, Ulven og Haraldrud, skal være motor for utviklingen ved å skape en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig by- og næringsutvikling med utgangspunkt i sirkulærøkonomi.

Innovasjonsdistriktet skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi– særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring.

Ambisjonen for hele Hovinbyen er å tiltrekke mellom 60 000 - 80 000 nye innbyggere og skape opp mot 100 000 nye arbeidsplasser innen 2040.

Hovinbyen Sirkulære Oslo er en del av satsingen på innovasjonsdistrikter i «Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden», som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før. Ambisjonen er å levere på FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og EU’s Green Deal, samt Kommuneplanens mål for klima og miljø.

Hovinbyen har en lang historie innen produksjons- og anleggsvirksomhet som innovasjonsdistriktet bygger videre på. Nå jobber vi for at sirkulærøkonomi blir drivkraft for Norges største byutviklingsprosjekt, og at Hovinbyen blir et laboratorium for fremtidens bymodell.