Oslobygg er nå en del av HSO

Oslobygg er nå en del av HSO

Medlemsavtalen er signert og med det ønsker vi Oslobygg velkommen til Hovinbyen Sirkulære Oslo!

Med 2,7 millioner kvadratmeter eiendom er Oslobygg en av Norges største eiendomsaktører. Foretaket har ambisjoner om å utvikle hele områder, ikke bare isolerte eiendommer, og skal de neste årene investere for ca. 35 milliarder NOK. Da vi vet at bygg- og anleggsbransjen står for omtrent 40 % av globale utslipp er det klart at eiendomsaktører på størrelse med Oslobygg har en viktig rolle å spille. Miljø og bærekraft er blant foretakets prioriterte satsingsområder, og med 600 ansatte har Oslobyggen en betydelig stemme mot fornying av bransjen.

Noen av klimatiltakene Oslobygg allerede har iverksatt er å installere solcelle, skifte ut varmegjenvinnere og oppgradere automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring på sine bygg. Målet er å bidra til å senke presset på strømnettet, redusere energiforbruket og å skape et bedre innemiljø for brukerne.

Et medlem med overlappende målsetninger

Oslobygg er et kommunalt foretak bestående av det som tidligere het Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. I deres vedtekter, understrekes det at "Foretaket skal være bransjeledende innenfor formålene sine, herunder bærekraft- og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet". Formålene til Oslobygg er dermed i harmoni til HSO sin strategiske plattform, og foreningens nyeste medlemsorganisasjon vil være en viktig drivkraft i arbeidet.

 

Peke retning for området

I et tidligere intervju med Tekna forklarer Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg, ledelse på følgende vis: "For meg handler ledelse om å ville oppnå noe. Det å ha ambisjoner for et område og ha energi, kraft og vilje til å drive utviklingen i den bestemte retningen". Spørsmålet kunne like gjerne vært om hva vår ambisjon er for HSO, og perspektivet Grimsby og Oslobygg bringer til samarbeidet er helt i tråd med foreningens strategi. I samme intervju poengterer Grimsby at kompleksitet og å ligge i front på det grønne skiftet ofte er årsaker bak mange av henvendelsene Oslobygg mottar, og igjen ligger denne beskrivelsen tett opptil HSOs virke. Det er et pressende behov for at ulike bransjer evner å finne nye, grønne løsninger på eksisterende utfordringer og Oslobygg blir med og hever kompetansen innad i HSO rundt grønn utbygging.

Hele intervjuet er tilgjengelig her: https://www.tekna.no/kurs/innhold/toppsjefens-tre-beste-rad-etter-25-ars-ledererfaring/ 

 

Prosjekter i Hovinbyen

I prosjektporteføljen til Oslobygg er blant annet utbyggingen av Økern skole og et midlertidig badeanlegg på Økern to prosjekter med stor betydningen for lokalbefolkningen i vårt område. Oslobygg skalblant annet bygge en ungdomsskole på Økern, og skolen er planlagt å ferdigstilles i 2027. I forbindelse med utbyggingen av det nye Tøyenbadet er det blitt satt opp et midlertidig bad på Økern. Badet på Økern er planlagt å stå frem til overgangen 2024-2025 og har en viktig rolle som pilotprosjekt på sirkulært bygg.

Oslo kommune har flere planer for Økern-området og på Økern Torg skal det også utvikles park, barnehage og nye boliger. Disse prosjektene vil utvilsomt spille en viktig rolle i å skape flerfunksjonalitet i Hovinbyen Sirkulære Oslo. 

Vi gleder oss til å se hva samarbeidet bringer - for Hovinbyen, Oslobygg og Norge!