Oslobygg bygger ny skole, barnehage og flerbrukshall på Økern

Oslobygg bygger ny skole, barnehage og flerbrukshall på Økern

Økern får ny skole, barnehage og flerbrukshall

På Økern skal det bygges en ny og moderne ungdomsskole med flerbrukshall og barnehage. Prosjektet er svært viktig for området da det er et stort behov for flere skoleplasser på ungdomstrinnet på Økern, og barnehageplasser i bydel Bjerke. Oslobygg KF har gitt oppdraget til Veidekke og kontrakten er en totalentreprise verdt cirka 1,3 milliard kroner.

Prosjektets samlede bygningsmasse blir på omtrent 17 500 m2. Ungdomsskolen skal romme 840 elever, og barnehagen får plass til 140 barn fordelt på åtte avdelinger.

Avdelingsleder Marianne Wille Haugen i Veidekke Bygg Oslo, takker for tillitten og uttaler;

- Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt med Oslobygg så langt i prosjektet. Et års samspill har gitt trygghet på at dette blir et knallbra prosjekt for alle parter, ikke minst for elevene, barna og de ansatte som skal bruke byggene. Gode skoler og barnehager gir betydelige gevinster for lokalsamfunnet, så dette gleder vi oss stort over å få bygge.

Bærekraft i fokus

Det er gjort en rekke grep for å redusere klimagassutslipp i dette prosjektet, og da særlig med hensyn til energibruk og materialvalgene som er tatt.

Skolen skal i tillegg bli en integrert del av den 40 måls store bydelsparken som skal anlegges på Økern i regi av Bymiljøetaten. Her skal blant annet Refstadbekken gjenåpnes, som er et viktig tiltak som blant annet bidrar til å bedre overvannshåndtering. Den nye parken vil også fungere som en svamp som forsinker vannmassene ved kraftig regn.

Gode sosiale møteplasser og aktivitetstilbud til nærmiljøet

Det nye skoleanlegget blir unikt med høy arkitektonisk kvalitet, og det blir lagt vekt på å skape gode sosiale møteplasser. Byggene skal legge til rette for fysisk, sosial og kulturell aktivitet, både for elevene og for nærmiljøet.

Flerbrukshallen med tre spilleflater og aktivitetssal skal brukes av skolen på dagtid og til idretts- og fritidsaktiviteter på kveldstid og i helgene. I tillegg skal det tilrettelegges for sambruk med kulturaktiviteter, og det skal bygges en kultursal og et uteamfi som kan brukes til kulturarrangementer som teater og konserter. Den nye flerbrukshallen vil dermed øke kapasiteten for idrett og kultur i nærmiljøet.

- Vi er glade for å samarbeide med Veidekke om å realisere dette spennende prosjektet. Økern ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage vil være et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet og gi våre barn og unge de beste forutsetningene for læring og utvikling, sier administrerende direktør i Oslobygg KF, Eli Grimsby.

Byggingen starter i januar med planlagt ferdigstillelse til skolestart i august 2027. Vi gleder oss til å følge dette prosjektet som vil ha stor verdi for innbyggerne i Innovasjonsdistriktet, både på et sosialt- og et klima- og miljømessig plan.