Økernsenteret: Norges største kunstverk

Økernsenteret: Norges største kunstverk

Lars Ramberg ønsker å kaste lys på Hovinbyens enorme potensial

Nå lyser ordet «Tillit» i ni etasjer høye bokstaver på begge sider av Økernblokken, ved hjelp av 296 kvadratiske lyspunkter som er montert i vinduene. Over 600 vinduer må blendes for at fasaden ikke skal lekke lys. Kunstverket er trolig landets største, med en viss margin.

Internasjonalt anerkjent

Det nye kunstverket er laget av den internasjonalt kjente kunstneren Lars Ø. Ramberg, som opprinnelig er fra Bjerke, men i dag er basert i Berlin. Selv ser han på seg selv som privilegert ved å bo i et samfunn med høy tillit mellom folk, men mener at tillit er et sentralt begrep man bør reflektere mer over i en konfliktfylt og turbulent verden.

– Jeg vil utfordre alle som skaper samfunnet, lokalt, nasjonalt eller globalt. Tillit er selve limet mellom oss mennesker. Uten tillit blir det kaos, sier han til Aftenposten

Gjennom en konkurranse i regi av Oslo kommune, er Ramberg én av tre kunstnere som er utpekt til å lage kunstprosjekter med utgangspunkt i byutviklingen på Økern. I Aftenposten forteller Ramberg om sin motivasjon bak å utsmykke Økernsenteret, og reflekterer over kulturens rolle for Berlin på 1990-tallet.

– Kulturen skapte uro, tillit og optimisme på samme tid og ble Berlins verdiskaping i ordets rette forstand. Også Økern er forfallent og røft. Men som Berlin har Økern et enormt potensial. De visjonære kulturnæringene bør inn, sier kunstneren.

Kultur sentralt i Hovinbyen

Elin Schjenken Halvorsen, daglig leder i Hovinbyen Sirkulære Oslo, gleder seg til å se det nye kunstverket sette sitt preg på Hovinbyen. Hun påpeker at kulturperspektivet stimulerer til bedre byplanlegging.

– Kulturperspektivet stimulerer for eksempel til nye former for samarbeid mellom utviklere, det offentlige og innbyggerne. I Hovinbyen skal vi legge til rette for varierte opplevelser og skape arenaer for aktivitet og deltakelse. Dette, og gjennom spennende utsmykking i offentlige rom, gir Hovinbyen enda større særpreg og attraktivitet, sier hun.

Selve hjertet av Hovinbyen

Økern sentrum ligger i det som blir selve hjertet, og sentrum, i Oslos største og viktigste byutviklingsprosjekt – Hovinbyen. Målet er å bygge en bydel og et sentrum skapt for og med dem som skal bruke den, hvor du kan bo, leve og jobbe. Planen for Økernsenteret er at blokken skal bevares – og bli sentrum i en helt ny bydel med høyhus, inntil 1500 nye boliger og arbeidsplasser.