Økern bad: En konstruksjon basert på sirkulære prinsipper

Økern bad: En konstruksjon basert på sirkulære prinsipper

Bakgrunn for prosjektet 

19. juni 2019 ble det besluttet at Tøyenbadet skulle rives og at det skulle bygges et nytt midlertidig bad som erstatningsareal. Den midlertidige løsningen, Økern bad, bidrar til å styrke kapasiteten for svømmeopplæring for skoleelever, svømmefasiliteter for idrettslag og bademuligheter for øvrige innbyggere. I planprosessen kom det tydelige ønsker om flere bad i Oslo, også etter ferdigstillingen av Tøyenbadet, og da kom ideen om å bygge et bad som kunne flyttes til en ny tomt ved et senere tidspunkt. Det har vært et tydelig fokus på klima og miljø gjennom alle faser av prosjektet. 

Inspirert av Kristiansand kommunes arbeid med etableringen av en midlertidig svømmehall, som trolig var en av de første Norge, ble det bestemt at Økern bad skulle være et miljøvennlig, midlertidig bad laget med robuste materialer. Økern bad stod ferdig i mars 2021 og er planlagt å bli stående frem til det nye Tøyenbadet åpner i 2024. 

Mer om det nye Tøyenbadet: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/nye-toyenbadet/ 

 

Prioritering av miljøvennlige alternativer 

For å konkretisere miljøambisjonene har Oslobygg lagt opp til at tilbyderne skal konkurrere på fossilfri byggeplass, samt valgt å prioritere de mest klimanøytrale materialene og dokumentert prosessen grundig. Fossilfrie byggeplasser blir stadig vanligere å se i norske utviklingsprosjekter, og ønske om å ha så mange elektriske maskiner som mulig har ledet Oslobygg til å gå til anskaffelse av noen helt nye løsninger for å levere på en fossilfri byggeplass. Blant annet er massehåndteringen blitt gjort med helelektriske tippbiler. 

I utbyggingen har Oslobygg også tatt valget om å konsekvent velge det mest klimanøytrale alternativet for materialgrupper og produkter. Prosessen skal dokumenteres og endelige valg skal dokumenteres med EDP. Søkelyset på å velge klimavennlige materialer medførte også at badet ble bygget med lavkarbonbetong klasse A og prefabrikkerte fundamenter som er tenkt gjenbrukt. 

Utover å kjøpe nye produkter med lave livsløpsutslipp har også gjenbruk vært et fokusområde i prosjektet. Økern bad gjenbruker flere elementer fra det gamle Tøyenbadet, så dersom eksempelvis benkene ved hovedinngangen virker velkjente, skyldes det at de allerede har en lang historie bak seg. 

 

LEGO-byutvikling 

I starten av planfasen var det midlertidige badet bare designet som et firkantet telt og det var ikke bestemt at det skulle kunne flyttes. Når avgjørelsen om å lage et flyttbart midlertidig bad ble Oslobygg (den gang Kultur- og idrettsbygg) derfor utfordret til å tenke nytt. 

Det planlegges for muligheten til å demontere og remontere på ny lokasjon. For å klare dette skal det hovedsakelig ikke brukes korrigerende produkter ved sammenføring av de ulike komponentene som skal ombrukes, skjøter og koblinger skal ikke støpes slik at det hindrer demontering og gulvet rundt svømmehallen er bygd opp av tre, som er enklere å demontere enn alternativet. I anskaffelsen var det også poengtert at entreprenør skulle levere en detaljert demonteringsplan. 

Byggeprosjektet som helhet kan minne om et LEGO-sett. Ulike materialer og konstruksjoner er valgt med hensyn til at bygget skal kunne fungere vel så godt i en annen bysituasjon. 

Hvis man ikke ønsker å bruke badet som bad lenger kan det også være mulig å bruke bygningen til andre aktiviteter, slik som eksempelvis en flerbrukshall. 

 

Et prosjekt og tankesett med større ringvirkninger? 

Isolert vil Økern bad skape gode bademuligheter, og dekke andre sosiale behov, i løpet av de kommende tiårene. Dette er positivt i seg selv, men vel så viktig er ringvirkningene prosjektet kan ha. Oslobygg sitter nå igjen med data og erfaringer fra gjennomføringen av et sirkulært, midlertidig prosjekt av høy kvalitet, og vil ha styrket sin kunnskap i møte med fremtidige prosjekter og utfordringer. Andre aktører i bransjen, både i Norge og internasjonalt, vil også kunne trekke lærdom fra dette banebrytende prosjektet. 

Økern bad representerer et prosjekt der utbygger dekker et nåværende behov og tenker langsiktig om prosjektets fremtid. Prosjektet er derfor svært kompatibelt med HSO-ånden og med Oslobygg som nytt medlem i foreningen er vi trygge på at vil fortsette å levere på prosjekter som skaper et grønnere Oslo. 

Lyst til å vite mer om Økern bad? Se Oslo kommune sine sider for mer info: https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/svommehaller-i-oslo/okern-bad/