Ny milepæl for yrkesfag i Oslo med 35 millioner til oppgradering av utstyr

Ny milepæl for yrkesfag i Oslo med 35 millioner til oppgradering av utstyr

Ny milepæl for yrkesfag i Oslo

Byrådet i Oslo har annonsert en betydelig investering i yrkesfaglig utdanning med en bevilgning på 35 millioner kroner i det reviderte budsjettet for 2024. Pengene skal brukes til å oppgradere utstyret ved byens yrkesfaglige skoler, et tiltak som er svært etterlengtet. Undersøkelser fra Utdanningsetaten i 2022 indikerer at denne summen vil dekke de nødvendige oppgraderingene.

– Vi ønsker at flere unge i Oslo skal velge, og fullføre, yrkesfaglig utdanning. Yrkesfagelevene har altfor lenge vært avspist med gammelt og dårlig utstyr, særlig i de tekniske fagene. Dette gjør vi noe med nå, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden.

Stort behov for oppgradering på Kuben videregående skole

Kuben videregående skole, som er Oslos største med 1600 elever og seks avdelinger, inkludert flere yrkesfaglige retninger, vil være en av skolene som nyter godt av denne satsningen. Rektor Kjell Ove Hauge uttrykte sin glede over nyheten:

– Alle vi som jobber med yrkesfag synes det er flott at vi har et byråd som satser på at vi får oppgradert utstyr. Det er viktig at vi har utstyr som gjør at vi kan lære opp elevene til noe som matcher behovet.

Hauge påpekte at behovet for oppgradering er stort, spesielt innen elektroautomasjon, hvor det kreves kostbart og moderne utstyr for å holde tritt med den raske utviklingen i bransjen. Også de vanlige verkstedene innen tekniske fag og byggfag ved skolen har behov for å oppgradere.

– Vi lever jo i en verden hvor vi aldri er helt ajour, men det er veldig bra at de har funnet penger til denne satsningen, sier Hauge.

Viktig steg for fremtidens yrkesfag

Denne bevilgningen markerer et viktig steg i å forbedre kvaliteten på yrkesfaglig utdanning i Oslo. Ved å sikre moderne og relevant utstyr kan skolene tilby en mer praktisk og oppdatert opplæring, noe som vil gjøre elevene bedre rustet til å møte kravene i dagens arbeidsmarked.

Med denne investeringen viser Oslo byråd at de tar yrkesfag på alvor og ønsker å skape en attraktiv og relevant utdanningsvei for byens ungdom.