Ny kunnskapsarena skal koble ombruksinitiativer i hele landet

Ny kunnskapsarena skal koble ombruksinitiativer i hele landet

Skal koble ombruksinitiativer i hele landet

Sirkulær Ressurssentral, gjennom Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen, inviterer nå alle som jobber med ulike former for ombrukssentral-initiativer i Norge til å bli en del av et eget nettverk.

Målet med plattformen er å dele kunnskap, erfaringer og de beste praksisene for å fremme ombruk i byggebransjen.

Nettverket sikter også mot å bygge et sterkere og mer samarbeidsorientert aktørklima som kan bidra til bærekraftig utvikling i sektoren, med fokus på å:

  • Øke kjennskapen til initiativene på tvers
  • Tilrettelegge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling
  • Stimulere til samarbeid på tvers av aktørene
  • Redusere felles barrierer for ombruk
  • Skape et godt samarbeidsklima mellom aktørene

Et viktig initiativ

Ombruk av byggematerialer er avgjørende for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen, beskytte miljøet, redusere avfall og energibruk og bygge på en mer økonomisk, bærekraftig måte.

Vi i Hovinbyen Sirkulære Oslo er storfornøyde med å ha en fremoverlent samarbeidspartner som Sirkulær Ressurssentral, som skaper arenaer og nye samarbeidsformer som fremmer ombruk i byggebransjen.

Se kart som viser initiativene som jobber med ulike former ombrukssentraler her: Ombrukssentral-initiativer i Norge (padlet.com)