Norges største termos er satt i drift i Innovasjonsdistriktet

Norges største termos er satt i drift i Innovasjonsdistriktet

Akkumulatortanken til Hafslund Oslo Celsio er nå i drift

Termosen som måler 33 meter, fungerer som et vannbasert energibatteri og spiller en viktig rolle i forsyningen av fjernvarme i Oslo. I oktober 2023 ble den satt i drift.

– Vi er veldig glade for at vi fikk den nye termosen vår i drift før vinterkulda satte inn for fullt. Termosen fungerer som et oppladbart batteri og bidrar til å avlaste strømnettet og effektivisere driften av fjernvarmenettet, sier administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio, Knut Inderhaug.

Akkumulatortanken er plassert ved Hafslund Oslo Celsio sin varmesentral på Haraldrud og er knyttet til det 70 mil lange fjernvarmenettet som transporterer vannbåren varme til boliger og næringsbygg i Oslo.

– I morgentimene er kundenes varmebehov særlig stort. Tidligere har vi måttet fyre opp ekstra varmekjeler for å dekke dette midlertidige varmebehovet. Nå som termosen er i drift, trenger vi ikke lenger det. Nå kan vi «lade batteriet» med varme gjennom natten og bruke denne til å sørge for at folk har behagelig romtemperatur og varmt vann når de står opp, forteller Inderhaug.

Avlaster strømnettet

I tillegg til at termosen hjelper Hafslund Oslo Celsio med å dekke toppene i fjernvarme-etterspørselen, bidrar den til at selskapet kan redusere bruken av strøm i fjernvarmeproduksjonen i de timene det er særlig høyt trykk på strømnettet.

– I høst gikk både Statnett og Elvia ut og advarte om at kapasiteten i strømnettet på Østlandet vil være sprengt i mange år framover. Da er det godt å vite at vi med termosen vår i drift avlaster strømnettet enda bedre enn før når etterspørselen etter strøm er på sitt høyeste, sier Inderhaug.

Den nye termosen leverer en effekt på opp mot 70 MW, som dekker behovet for inntil 21.000 Oslo-leiligheter en vanlig høstmorgen. I tillegg bidrar termosen til å holde stabilt trykk i rørnettet til Hafslund Oslo Celsio og fungerer som et nød-reservoar slik at nedetiden ved en eventuell lekkasje i nettet blir kortest mulig.

Bærekrafts-kunstverk

Termosen er prydet med et stort kunstverk som skal symbolisere bærekraft. Utsmykningen er laget av kunstneren Pøbel og utformet ved å bore tusenvis av små hull i metallplater.

Inderhaug er svært fornøyd med kunstverket.

- Jeg synes Pøbels kunstverk er storslått og vakkert og gir anlegget vårt et kraftig estetisk løft. I tillegg symboliserer det på en god måte vår sirkulære og miljøvennlige energiforsyningsvirksomhet, sier han.

Et viktig prosjekt i Innovasjonsdistriktet

Det grønne skiftet vil øke energibehovet i Norge og Oslo betraktelig. Ved å bruke fjernvarme kan den høye varmeetterspørselen på vinteren dekkes, og dermed frigjøre elektrisitet til andre formål.

Vi heier på medlemmet vårt Hafslund Oslo Celsio som er en viktig aktør i den sirkulære omstillingen, og som nå produserer fornybar energi i Hovinbyen - som kommer hele Oslo til gode!