Norges grønneste logistikkbygg ligger i Hovinbyen

Norges grønneste logistikkbygg ligger i Hovinbyen

Grønt logistikkbygg i Hovinbyen

I Alf Bjerckes vei på Brobekk har Motek og Ahlsell fått nytt hovedkontor, som beskrives som “Norges grønneste logistikkbygg” av utbygger Aspelin Ramm. Bygget er miljøsertifisert BREEAM-NOR Excellent og har fått Energiklasse A. BREEAM-NOR Excellent-klassifiseringen er det nest høyeste nivået man kan oppnå, og innebærer dokumentasjon av viktige deler av byggeprosessen opp mot ni bærekraftskategorier.

Prosjektet er i tråd med flere av ambisjonene til Hovinbyen Sirkulære Oslo, og spesielt knyttet til innsatsområdene innenfor ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Fokus på bærekraft 

Fokuset på bærekraft har vært stort i dette prosjektet, både underveis i byggefasen og i det ferdigstilte bygget. Bygget er utstyrt med et grønt tak med flere overvannsløsninger for å minimere belastningen på det kommunale nettet og nærliggende vassdrag. Det er lagt sedum på taket og plantet blomsterenger bestående av planter fra området, som blir den største i Norge på et grønt tak. Det er også tatt en rekke grep for å være mest mulig miljønøytrale og legge til rette for gode og helsebringende arbeidsplasser. Bygget har el-billadere, sykkelparkering og treningsfasiliteter.

Store bygg krever mye energi og på bakgrunn av dette er det også montert 769 solcellepaneler på taket slik at bygget kan produsere noe av strømmen selv. Beregningene som er gjort estimerer at solcellene kan produsere 199.000 kWh per år, noe som vil kunne dekke ca. 15 % av byggets strømbehov.

Ettersom byggeplassen var fossilfri, var det også et ønske om å tilrettelegge for fossilfri transport i bygget. To ladeporter med fire ladeuttak er montert slik at opptil 8 varebiler kan lade samtidig. Dermed kan varebilene lade samtidig som de lesser varer av og på. Ladeanlegget fikk 1 million kroner i enøkstøtte fra Oslo Kommune.

 

Ombruk

Det har også vært fokus på ombruk i forbindelse med både riving og oppføring av det nye logistikkbygget. To ventilasjonsanlegg er brukt om igjen, i tillegg til ombruk av betong, betongbjelker fra taket, trappetrinn og u-stålbjelker.

Bygget er et foregangsprosjekt for sirkulære løsninger og vi heier på alle som skaper grønne arbeidsplasser i Hovinbyen.

Prosjektet er også nominert til Oslo bys arkitekturpris 2023. Les mer om bakgrunnen for nominasjonen her: Nominert 2023: Alf Bjerckes vei 22 (arcgis.com)