Mulighetsstudien er i gang

Mulighetsstudien er i gang

Team Civitas/A-lab/Arcgency skal utarbeide mulighetsstudien for Hovinbyen Sirkulære Oslo

Innovasjonsdistriktet, Hovinbyen Sirkulære Oslo, har valgt Team Civitas/A-lab/Arcgency til å levere mulighetsstudien for satsingen. Studien skal gi svar hvordan man skal skape sirkulær, grønn næring og et attraktivt byliv side om side i det som er ett av Europas største byutviklingsprosjekter.

- Vi skal bli et verdensledende innovasjonsdistrikt for sirkulærøkonomi innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Da må vi klare å skape en radikal funksjonsmiks som fremmer både næringsutvikling og godt byliv – bygget på sirkulære prinsipper. Team Civitas/A-lab/Arcgency har svært kompetente ressurser som viser en imponerende evne til å reflektere rundt hva som skal til for å kunne realisere denne ambisjonen, sier daglig leder for Hovinbyen Sirkulære Oslo, Elin Schjenken Halvorsen.

Hovinbyen er ett av Europas største byutviklingsområder. Ambisjonen er å tiltrekke 80 000 nye innbyggere og skape 100 000 nye arbeidsplasser innen 2040. Økern, Ulven og Haraldrud blir motorer i denne utviklingen.

Sterkt team

Vinnerteamet består av konsulentselskapet Civitas, arkitektfirmaet A-lab, det danske arkitektkontoret Arcgency, samt flere internasjonale og nasjonale eksperter.

- Et innovasjonsdistrikt, av denne størrelsen, fundert på sirkulærøkonomi åpner for helt nye måter å drive nærings- og byutvikling. Det handler om å tenke sirkulært i forhold til tjenester, kompetanse og alt vi har rundt oss. Dette kan representere starten på det faktiske grønne skiftet og vil få verdens oppmerksomhet, sier prosjektansvarlig, Asbjørg Næss i Civitas.

Civitas har lang erfaring med samfunnsplanlegging i skjæringspunktet eiendomsutvikling, omstilling og bærekraft fra blant annet Bjørvika og Lilleakerbyen. A-lab står bak noen av Oslos største byutviklingsprosjekter som Barcode/Bispevika og flere av de aktuelle prosjektene i Hovinbyen. Arcgency er anerkjent for sine bærekraftige og innovative bylivsløsninger, som for eksempel Jernbanebyen i København.

I tillegg bistår Jack Sallabank fra Futurestudios i London, Mikkel Sørensen, direktør for DTU Skylab i Danmark, Andreas Gjede, direktør for Copenhagen School of Entrepreneurship, samt Urban Trigger Group/NTNU.

Skal utforske mulighetsrommet

Arbeidet med mulighetsstudien starter nå på forsommeren og skal utføres i tett samarbeid med medlemmene i Hovinbyen Sirkulære Oslo, som representerer sentrale aktører og institusjoner fra både offentlig og privat sektor.

- Vi skal se på mulighetene som ligger i den videre utviklingen av innovasjonsdistriktet og stegene som må til for å lykkes med satsningen. Sluttproduktet, som forventes å ligge klart innen utgangen av året, vil danne grunnlaget for det videre utviklingsarbeidet, sier Schjenken Halvorsen.