Loopfront er kåret til Årets sirkulære startup!

Loopfront er kåret til Årets sirkulære startup!

Loopfront til topps

Under Den store sirkulærkonferansen i Asker 14. mai ble Loopfront kåret til "Årets sirkulære startup". Deres innovative digitale plattform bidrar til å øke ombruk i bygg- og eiendomsbransjen.

Plattformen tilbyr en oversikt over byggematerialer, møbler og inventar egnet for ombruk, og er designet for å bidra i alle ledd av verdikjeden. Arbeidet er et viktig skritt mot et sirkulært samfunn, hvor vi både sparer naturressurser og reduserer avfall. Juryen berømmet Loopfront for deres imponerende kundebase og evne til å skape en lønnsom forretningsmodell i en konkurransepreget bransje.

Hovinbyen Sirkulære Oslo skal bli et verdensledende innovasjonsdistrikt innen sirkulær økonomi rettet mott bygg-, anlegg og produksjonsnæring. For å lykkes med dette må ombruk av byggematerialer og ressurser skje i mye større grad enn i dag. Loopfronts digitale plattform muliggjør nettopp dette og er derfor et svært viktig initiativ.

Vi ønsker å gjøre ombruk til normen, ikke unntaket og heier på innovative løsninger som gjør en forskjell.