HSO på Stortinget

HSO på Stortinget

Tett samarbeid med lokale og nasjonale politikere

Det er mange som synes det er spennende med det som skjer i Hovinbyen! Vi er stolte av å være en del av en satsing som setter sirkulærøkonomi og innovasjon i sentrum.

Vårt arbeid innebærer tett samarbeid med politikere på både lokalt og nasjonalt nivå. Forrige uke hadde vi gleden av å diskutere med Frode Jacobsen, gruppeleder for Oslo Arbeiderparti, om hvordan vi kan skape fremtidens næringsliv i et innovasjonsdistrikt. Samtalen var både inspirerende og konstruktiv, og understreker viktigheten av politisk støtte og samarbeid for å oppnå våre mål.

Vi ser frem til å fortsette dette samarbeidet og utvikle innovasjonsdistriktet som et foregangseksempel for hvordan sirkulærøkonomi kan innlemmes i byutvikling. Dette er avgjørende for å skape nye, grønne arbeidsplasser og fremme bærekraftige løsninger innen bygg-, anlegg- og produksjonsnæringen.

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til Hovinbyen i august!