Første spadetak er tatt på Økern torg!

Første spadetak er tatt på Økern torg!

Byggestart for Økern ungdomsskole og flerbrukshall ble markert av elever, byråder, byggherre og entreprenør!

Oslobygg har tatt det første spadetaket på Økern ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage, som skal stå ferdig til skolestart i 2027.

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, markerte spadetaket med en elektrisk spuntmaskin, som er den første av sitt slag som tas i bruk i Skandinavia.

- Dette er en viktig dag for nærmiljøet. Det nye anlegget vil legge til rette for lek, læring og utvikling, sa Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.

Byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden og Marte Gerhardsen direktør i Utdanningsetaten håper at den nye skolen og flerbrukshallen skal bli selve hjertet i lokalmiljøet - også for de som ikke er elever.

Det håpet også tre elever fra Løren skole, som også hadde klare meninger om viktigheten av god kvalitet og grøntområder.

Gode sosiale møteplasser og aktivitetstilbud til nærmiljøet

Ungdomsskolen vil ha plass til totalt 840 elever og vil ta imot elever fra skolene på Refstad og Løren. Flerbrukshallen vil ha tre spilleflater, tribune for 250 personer og aktivitetssal for dans. Barnehagen får plass til 140 barn fordelt på åtte avdelinger.

Skoleanlegget med kulturtorg og flerbrukshall vil legge til rette for fysisk, sosial og kulturell aktivitet, og anlegget vil også være åpent for nærmiljøet etter skoletid.

Vi i Hovinbyen Sirkulære Oslo er glade for at Hovinbyen stadig bygges mer sirkulært, og at området vårt vokser og får bedre tilbud og tjenester for innbyggerne!