– Et fysisk initiativ som gjør noe med klimaproblemet nå

– Et fysisk initiativ som gjør noe med klimaproblemet nå

Snart åpner Sirkulær Ressurssentral sitt ombrukstelt på Økern. Hovinbyen Sirkulære Oslo mener det er et viktig pilotprosjekt for innovasjonsdistriktet.

Sirkulær Ressurssentral er en pådriver for å øke ombruk av byggevarer, med to viktige initiativer; et fysisk lagertelt og en nettbasert kunnskapsarena. Teltet på 4.500 kvadratmeter skal driftes av Ombygg AS og åpnes på Økern Torg i februar 2023. Målet er å tilby mellomlagring og videreformidling av brukte materialer av høy kvalitet til bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn, og på den måten bidra til å redusere klimafotavtrykket, råvareuttaket og avfallsmengden knyttet til materialbruk.

– Å få til et sirkulært skifte nå er helt nødvendig, ikke bare for å nå Oslos klimamål, men også de nasjonale og globale klimamålene. Vi ønsker å vær et forbilde-prosjekt som skaper et økt kunnskapsgrunnlag for ombruk av byggematerialer. Dette er et fysisk initiativ som gjør noe med klimaproblemet nå, sier Emil Andresen Rygh, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral.

I dag ender mange gode byggevarer opp som avfall fordi man ikke har effektive alternativer. Rygh påpeker at man i næringen ser større interesse for ombruk, og at både timing og plasseringen i Hovinbyen er ideell for en slik ombrukssentral.

– Hovinbyen er Norges største byutviklingsprosjekt og det skal bygges vanvittig mye her i årene som kommer. Det betyr at store mengder materialer skal fjernes, som kan få nytt liv gjennom ressurssentralen. Jo kortere det er mellom byggemassen og nye prosjekter, jo lavere klimagassutslipp knyttet til transport, konstaterer Rygh.

– Viktig for innovasjonsdistriktet

Ressurssentralen og kunnskapsarenaen er etablert i regi av Resirqel og Pådriv Oslo. Resirqel har mange års erfaring med mellomlagring, spisskompetanse på forsvarlig ombruk av byggevarer, og lang fartstid i Hovinbyen. Nå skal deres ideelle datterselskap Ombygg AS drifte ombrukssentralen og videreformidle byggevarene. Etableringspartnere er Höegh Eiendom, OBOS, Oslobygg, Gjensidige, Mustad Eiendom og Statsbygg, som også har donert selve teltet.

Sirkulærøkonomi skal være drivkraften i Hovinbyen, og daglig leder i Hovinbyen Sirkulære Oslo Elin Schjenken Halvorsen, mener at det er viktig å få i gang flere slike piloter:

– Det er viktig for innovasjonsdistriktet å få på plass ombrukssentralen, fordi det er et konkret prosjekt som gjør noe med den helhetlige utviklingen av byggenæringen. For å drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi, må vi heie frem flere slike pilotprosjekter, sier hun.

Hovinbyen Sirkulære Oslo jobber for å sikre rammebetingelser som legger til rette for at området kan bli en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig by- og næringsutvikling.

Hva egnes til ombruk?

Emil Andresen Rygh forteller at man i piloten skal gå analytisk til verks for å sikre samsvar mellom hva byggebransjen ønsker å levere inn og hva kunder ønsker å kjøpe av byggematerialer. I tillegg blir det viktig å finne ut hvilke materialgrupper som er mest egnet for ombruk.

– Et spesifikt mål er å utforske hvilken rolle en fysisk sentral kan spille, og om man på sikt kan strømlinjeforme prosessen, for eksempel med støtte av digitale verktøy som gjør det mulig å koble brukte materialer direkte med nye prosjekter uten mellomstopp, eller med distribuerte lagre, sier han.

I tillegg vil man utforske videre hvilke produktgrupper det er, og kommer til å finnes etterspørsel etter, hvilke volumer man kan nå, hvilke behov som finnes for redokumentering og oppgradering, og hva som kreves av rigg for å lagre og videreformidle brukte byggevarer.

Sirkulær Ressurssentral vil gjerne komme i kontakt med aktører som ønsker å ta del i utviklingen av prosjektet. Les mer på Sirkulær Ressurssentral sine nettsider.

Er du engasjert i et prosjekt som ønsker å mellomlagre eller videreformidle brukte byggevarer i Oslo og omegn, kan du finne mer informasjon på Ombygg.no. Under siden “Tjenester” kan du melde inn dine forespørsler.