Construction City har oppnådd BREEAM Excellent-sertifisering

Construction City har oppnådd BREEAM Excellent-sertifisering

Construction City har oppnådd BREEAM Excellent-sertifisering

Construction City har fått BREEAM Excellent-sertifisering i prosjekteringsfasen, som et resultat av innovative og bærekraftige løsninger.

I byggeprosessen har Construction City oppnådd en betydelig avfallsreduksjon ved å bruke prefabrikkerte elementer til betongråbygg og glassfasader. Andre eksempler er at slipestøv fra terrazzogulv blir brukt som fyllmasse, og treverk fra midlertidige rekkverk skal gjøres om til kubbegulv.️

Prosjektet har også oppnådd en kildesorteringsgrad på 99,8%, samt redusert klimagassutslipp ved bruk av lavkarbon-A betong. I tillegg har tidlig tilkobling til fjernvarmenettet muliggjort oppvarming fra fjernvarme i byggeperioden.

– Arbeidet med BREEAM-sertifiseringen startet allerede tilbake i 2019 da vi utarbeidet preanalysen. Derfra har alle samarbeidspartnere bidratt med god fagkunnskap og miljøriktige tiltak for å tilfredsstille alle kravene som ble satt. Nå er det bare å fortsette det gode arbeidet frem mot sertifisering for ferdig bygg, uttalte Maria Kristiansen, prosjekteringsleder og BREEAM AP i AF Gruppen.

Implementeringen av slike tiltak i et stort nybygg gjør Construction City til et foregangsprosjekt. Vi er veldig stolte av at byggeprosjektene i Innovasjonsdistriktet strekker seg for å oppnå sirkulære og miljøvennlige prosesser, i tråd med områdets ambisjoner.