Cemonite leder an i bærekraftig betongproduksjon

Cemonite leder an i bærekraftig betongproduksjon

Innovasjon i betongindustrien

Cemonite er et norsk teknologiselskap som ble etablert i 2019. Selskapets mål er å revolusjonere byggematerialindustrien ved å introdusere en ny type betong. Selskapet bruker avgangsmasser fra gruvedrift, tilslag og aktivatorer i stedet for tradisjonell karbonintensiv sement, og klarer dermed å redusere karbonutslipp med over 80% sammenlignet med konvensjonell betong.

- Vi gjør avfall om til en ressurs, som er selve kjernen i den sirkulære økonomien, samtidig som vi løser flere miljøutfordringer på en gang, sier Stian Alessandro Ekkernes Rossi, CCO i Cemonite.

Forskning og utvikling som bærebjelke

Cemonite bygger på banebrytende forskning fra Universitetet i Stavanger og kombinerer dette med industriens behov og muligheten for å bli pionerer innen bygg- og materialindustrien. Teamet består av forskere og ingeniører fra anerkjente forskningsmiljøer.

En fremtid i bærekraftens tegn

Med støtte fra Enova er selskapet nå i ferd med å ferdigstille en pilotfabrikk i Sandnes, hvor de skal oppskalere og demonstrere teknologien. Cemonite representerer et viktig skritt mot en mer bærekraftig og sirkulær byggebransje. Piloter som dette er helt nødvendig for nå målene om reduksjon av klimagassutslipp og bruk av jomfruelige materialer i byggebransjen, både i Norge og globalt.

Vi gleder oss til å følge dette viktige prosjektet videre!

Bilde: Oioioi