Celsio - Velkommen til HSO!

Celsio - Velkommen til HSO!

Hovinbyen Sirkulære Oslos nyeste medlem

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har lenge vært lokalisert med en varmesentral på Haraldrud og har nå blitt med som medlem i Hovinbyen Sirkulære Oslo. Som Norges største leverandør av fjernvarme, spiller selskapet en viktig rolle i overgangen til en mer sirkulær økonomi og jobber med tematikk helt i kjernen av HSO sitt fokus.

Et selskap som tør å utfordre

Oslo kommunes mål er å redusere klimagassutslipp med 65% innen 2025 og med 95% innen 2030 - og Celsio tar sikte på å spille en avgjørende rolle i omstillingen. Det fremtidige karbonfangstanlegget på Klemetsrud er blant prosjektene som vil bane vei, er det fremtidige karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Anlegget vil kunne fange inntil 400 000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer utslippet til 200 000 fossile biler eller 17% av byens klimagassutslipp. Når anlegget står ferdig i 2026, kan det gjøre Celsio til verdens første karbonnegativeselskap. Næringslivets klimapris 2022 gikk til Celsio for nettopp satsingen på karbonfangst på Klemetsrud.

Griper muligheten til å påvirke områdeutviklingen

Som medlem av Hovinbyen Sirkulære Oslo får Celsio en viktig stemme inn i de pågående prosessene som foregår blant styremedlemmene og i prosjekter under HSO-paraplyen. For å gjøre området HSO befinner seg i, til et flerfunksjonelt og attraktivt byområde, er det nødvendigvis store steg som vil tas over de kommende årene. Gjennom blant annet deltakelse i styremøter, arbeidsgrupper og utforming av høringsinnspill vil medlemmene av HSO spille avgjørende roller i transformasjonen til et bærekraftig byområde - miljømessig, økonomisk og sosialt.

Planer for Økern og Ulven

De kommende årene vil Celsio styrke sin rolle i Hovinbyen. Selskapet har nemlig utpekt Ulven og Økern som et av tre næringsvekstområder i Oslo som vil være deres viktigste markeder for områdekjøling. Sammen med OBOS har Celsio opprettet Hovinbyen Energy Hub for å levere kjøling, overskuddsvarme og tappevann til næringsvirksomhet i HSO.

Sammen med Norsk Gjenvinning, Renovasjon- og gjenvinningsetaten og Franzefoss legger Celsio grunnlaget for kretsløpsparken på Haraldrud. Disse aktørene innen avfall og energi har mulighet til å utvikle en industriell symbiose mellom anleggene sine og på den måten forsterke sin innsats for sirkulærøkonomien i Hovinbyen, Oslo og verden.