Byrådene besøker Innovasjonsdistriktet – Et steg nærmere en grønn fremtid!

Byrådene besøker Innovasjonsdistriktet – Et steg nærmere en grønn fremtid!

Støtte fra politisk ledelse er essensielt for Innovasjonsdistriktet!

Mandag 29. april var en betydningsfull dag for Innovasjonsdistriktet, da vi hadde gleden av å ønske fire byråder velkommen. Dette besøket understreker betydningen av politisk støtte og viktigheten av offentlig-privat samarbeid for innovative prosjekter som vårt. Byrådene Marit Kristine Vea fra Miljø- og samferdsel, Anita Leirvik North fra Kultur og næring, Julie Remen Midtgarden fra Utdanning og james Stove Lorentzen fra Byutvikling fikk se hvordan vi jobber for å oppnå samfunnsoppdraget og overgangen til en sirkulær økonomi.

Daglig leder Elin Schjenken Halvorsen og styreleder Daniel Kjørberg Siraj presenterte vår visjon om å etablere Innovasjonsdistriktet som en global leverandør av sirkulære løsninger til bygg-, anlegg- og produksjonsnæringen. Våre medlemmer og samarbeidspartnere, inkludert Anne K. Eggen Lervik fra Fagskolen Oslo og Naomi Ichihara Røkkum fra Construction City Cluster, delte verdifull innsikt i hvordan tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor kan fremme det grønne skiftet og skape nye, bærekraftige arbeidsplasser.

Byrådene møtte også ledende aktører fra Kretsløpsparken som Christian A.E. Andersen fra NG Group, Hans Petter Karlsen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten - Oslo kommune og Knut Inderhaug fra Hafslund Oslo Celsio, som delte løsninger for fremtidens energi- og avfallsnæring på Haraldrud.

Et høydepunkt var omvisningen i Construction City, som snart står ferdig. Dette bygget på Ulven, som vil omfatte mer enn 100.000 kvm og huse hele 4500 arbeidsplasser allerede i 2025, markerer en milepæl for oss som innovasjonsdistrikt.

Dette besøket fra byrådet sender et viktig signal om politisk støtte, og mest av alt, handling! Vi ser frem til videre samarbeid som vil drive Innovasjonsdistriktet og Oslo til å bli en attraktiv kunnskapsby og en motor innen sirkulær økonomi.