Byggenæringen med stort behov for faglært arbeidskraft

Byggenæringen med stort behov for faglært arbeidskraft

Stort behov for faglært arbeidskraft i Norge

Byggenæringen står overfor store utfordringer knyttet til rask teknologisk utvikling og et skiftende arbeidsmarked. Dette krever målrettede tiltak for kompetanseheving - og her er det fortsatt mye å gå på!

NHOs kompetansebarometer 2023 viser nemlig at drøyt 6 av 10 NHO-bedrifter fortsatt har et udekket kompetansebehov. Det er stor mangel på faglærte og fagskoleutdannede, særlig innen ingeniør- og tekniske fag og håndverksfag. Rekrutteringsbehovet fra Videregående opplæring med yrkesfaglige utdanningsprogram troner på toppen.

Mest påfallende, men i tråd med tidligere data, er at tallet på personer med fagskoleutdanning som virksomhetene ikke har fått ansatt er nesten like stort som for personer med mastergrad og bachelorgrad til sammen.

Mangler lærlinger

NHOs lærebedrifter får ikke tak i nok lærlinger. For å få tilgang til flere lærlinger må også rekrutteringa til videregående fag- og yrkesopplæring være større.

I alt svarte lærebedriftene at de mangla totalt 410 lærlinger, utover de lærlingene de allerede hadde i bedriftene. Mangelen på lærlinger var størst innen bygg- og anleggsteknikk (107 pers) og teknologi- og industrifag (90 pers).

Fokus på KI

NHOs kompetansebarometer 2023 så også spesifikt på kompetanse knyttet til KI. Kunstig intelligens er det IKT-området virksomhetene oftest svarte at de har udekt kompetansebehov innenfor.

Det er også en avstand mellom det udekte kompetansebehovet virksomhetene opplever at de har innen IKT i dag, og det de forventer i framtiden. IKT-kompetanse, både som fag og kompetanseområde, er det flest virksomhetene forventer at kunstig intelligens vil skape et økt behov for.

Faglært arbeidskraft må løftes opp

Vi er helt nødt til å investere i kompetanseheving og verdsette faglært arbeidskraft i mye større grad enn vi gjør i dag. Det er en viktig drivkraft for arbeidet til Innovasjonsdistriktet, og ikke minst avgjørende for det grønne skriftet i Norge.

Fagskolens etablering i Construction City i 2025 med 750 studieplasser innen bygg- og bim-fag er et steg på veien, men langt mer må til.