Asak FLYT: En pionerløsning for overvannshåndtering!

Asak FLYT: En pionerløsning for overvannshåndtering!

Asak Miljøstein har introdusert et banebrytende hellekonsept

Asak FLYT er et nytt permeabelt system som er laget for å møte dagens og fremtidige overvannsutfordringer. FLYT-hellene, som er utviklet i samarbeid med Snøhetta, har fått stor oppmerksomhet fra hele verden og vunnet designpriser i både USA og England. I mars mottok Asak Miljøstein DOGA-merket for Asak FLYT.

Heller som håndterer overvann

Økte nedbørsmengder, med høyere intensitet kombinert med fortetting og dårlig kapasitet i avløpssystemet, skaper oversvømmelser som koster samfunnet opp mot 6 milliarder kroner i året. Asak Flyt bidrar til lokal overvannshåndtering ved at vannet dreneres gjennom fugen og ned i oppbygningen under, hvor det fordrøyes før det går tilbake til grunnvannet på naturlig vis. Hellene er hexagon-formet og består av tre formater som kan settes sammen helt sømløst og gjøre det mulig å utforme et dekke med varierende permeabilitet (åpning).

Permeable dekker er viktige i planleggingen av fremtidens byer og tettsteder hvor man er avheng av faste dekker. Det kan være på torg/plasser, gater og parkeringsområder/P-hus, men også på store industriområder og havneanlegg, for dreneringseffekten blir bedre jo flatere dekket er. I tillegg er dette en økonomisk gunstig løsning hvor sluk, rør, kummer og andre fordyrende dreneringslønsniger er overflødig.

Produksjon og ombruk

Produktene til Asak Miljøstein produseres utelukkende innenlands gjennom hele verdikjeden. Råvarene er norske og gjerne lokale og i nærheten av produksjonsstedet. Det gir en merverdi for lokalsamfunn og skaper arbeidsplasser samtidig som det gir korte transportveier.

-Asak Miljøstein har fem fabrikker i Norge som gjør det mulig å levere kortreist, nær sagt uansett hvor man befinner seg her i landet. Når to av disse ligger rett utenfor Hovinbyen - og man i tillegg kan levere stein med elektrisk kranbil, er våre produkter et svært miljøriktig valg, sier Hanne Sønsteby, administrerende direktør i Asak Miljøstein.

Betongproduktene har lang levetid og kan tas opp og gjenbrukes andre steder i løpet av levetiden. Produktene kan også knuses ned til nytt tilslag og benyttes som innsatsfaktorer i ny betongproduksjon. Sammen med Universitetet i Arktis og i Circulus- og MILBET-prosjektet ble dette testet ut ved Asak sin fabrikk i Bodø med svært gode resultater.

FLYT på Bjerke

Denne uken markerer vi et spennende skritt fremover da den første Asak FLYT-piloten legges i nærheten av Innovasjonsdistriktet, ved Paviljongen i Bjerkedalen. Vi heier på piloter som dette som kombinerer funksjon og design, slik at man kan skape uterom som både er motstandsdyktige og fine. Derfor håper vi å se flere FLYT-piloter i Innovasjonsdistriktet fremover.

Foto: Asak Miljøstein