Alle gode ting er tre - Hovinbyen Sirkulære Oslo styrker laget

Alle gode ting er tre - Hovinbyen Sirkulære Oslo styrker laget

Hovinbyen Sirkulære Oslo styrker laget

Vi er veldig glade for å kunngjøre at Daniel Kjørberg Siraj fortsetter som styreleder i HSO og at Øyvind Såtvedt kommer inn som nytt styremedlem. I tillegg ønsker vi Oxer Eiendom hjertelig velkommen som medlem.

– Innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo er inne i en svært spennende fase. Både kommuneplanens arealdel og den nylig gjennomførte mulighetsstudien, som snart lanseres, er fundamentale arbeider og grunnstener for at innovasjonsdistriktet skal lykkes, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

5000 arbeids- og studieplasser

I løpet av de siste årene har utviklingen i Innovasjonsdistriktet begynt å ta form. Med åpningen av Veidekkes nye hovedkontor og Construction City, vil området snart tilby over 5000 arbeids- og studieplasser.

Øyvind Såtvedt fra Byrådsavdeling for kultur og næring trer også inn i styret.

Såtvedt er næringssjef i Oslo kommune og leder for avdelingen som har et særskilt mandat for å koordinere den vedtatte Campus-strategien fra 2019. Han har bred erfaring med næringspolitikk, innovasjon og gründervirksomheter, blant annet fra sin tid som leder i Osloregionen.

– Oslo som kunnskapshovedstad og eksportvare er avgjørende i det grønne skiftet. I dette står Hovinbyen Sirkulære Oslo i en særstilling. Jeg ser frem til å ta fatt på arbeidet, sier han.

Viktige brikker faller på plass

– Det er flere store brikker som begynner å falle på plass nå som de største og mest strategisk viktige partnerne er med i samarbeidsprosjektet. Verden og Oslo vil ikke oppnå bærekraft eller konkurransekraft uten et sterkt offentlig-privat samarbeid, sier Elin Schjenken Halvorsen, daglig leder i Hovinbyen Sirkulære Oslo.

Derfor er det også en stor glede at Oxer blir med på laget. Erling Langeland, administrerende direktør i Oxer Eiendom, sier at utviklingen av prosjektet Skaperbyen i Kabelgata vil være en viktig brikke i fremtidens innovasjonsdistrikt Hovinbyen Sirkulære Oslo.

– Vi ønsker å bidra til at dette innovasjonsdistriktet blir en realitet, og at Sirkulærplassen på Haraldrud blir et kompetanseintensivt kraftsenter for den bærekraftige omstillingen, sier Langeland.

Det er bare å glede seg til fortsettelsen!