AF Gruppen samarbeider med Ombygg i Innovasjonsdistriktet

AF Gruppen samarbeider med Ombygg i Innovasjonsdistriktet

Samarbeid om ombruk

I 2023 signerte AF Gruppen en konsernavtale med Ombygg. Konsernavtalen skal gjøre det lettere for prosjektene i AF å bruke ombruksteltet til å mellomlagre, donere, videreselge og kjøpe produkter som er egnet for ombruk.

– Ombruk er det nest beste tiltaket for å redusere klimautslipp. Det eneste som er bedre, er å la ting stå, sier Anastasia Wraa, miljøsjef i AF Gruppen.

– Når man benytter ombrukte produkter i et nytt prosjekt, så unngår man alle produksjonsrelaterte klimagassutslipp, som vanligvis er de største. Ved å sørge for at de produktene man ikke trenger blir ombrukt, så reduserer man utslipp og utgifter knyttet til avfallshåndtering, fortsetter hun.

Europas største ombrukssentral

Ombygg er et 4500 kvadratmeter stort byggevarehus og mellomlagringstilbud for brukte byggevarer. Ombruksteltet, som ligger på Økern, er sannsynligvis Europas største sentral for mottak og salg av høykvalitets brukte byggematerialer.

De fleste varene som er tilgjengelige i ombruksteltet er brukt, men rundt 20 prosent er nye overskuddsvarer. Varene legges ut i nettbutikken til Ombygg, hvor både private og profesjonelle aktører kan handle.

Forenkler innkjøpsprosessen

AF Gruppen er et stort konsern med mange selskaper og mange pågående prosjekter. En konsernavtale brukes dermed som et verktøy for å forenkle innkjøpsprosessen for prosjektene.

– Det er ofte slikt at når vi har en konsernavtale, selv om den er uforpliktende, så gjør den at prosjekter blir tryggere på å bruke en leverandør fordi de kan sjekke beskrivelser av tjenester, vilkår og pris på forhånd. Vi har stadig flere prosjekter som jobber med ombruk i praksis, så det å bruke ombruksteltet er veldig nyttig, uttaler Anastasia Wraa, miljøsjef i AF Gruppen.

Ressurseffektivitet og sirkularitet

Med en visjon om å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, jobber AF Gruppen for å øke graden av ressurseffektivitet og sirkularitet i sine prosjekter. Prosjektene planlegges slik at minst mulig avfall skal oppstå, og at avfallet i størst mulig grad kan kildesorteres for gjenvinning.

Stig Ekrem, ettermarkedssjef i AF Bygg Oslo, er glad for tjenesten Ombygg tilbyr.

– Vi synes det er ille at brukbare produkter blir kastet, sier han.

Da fem store ventilasjonsaggregater måtte skiftes i et AF Bygg Oslo-prosjekt, ble de hentet av folk fra Ombygg. Ombygg deler salgssummen med entreprenøren, og slik får AF også dekket noe av kostnadene for å skifte aggregatene.

Hub for sirkulær økonomi i Innovasjonsdistriktet

Det er helt avgjørende å begrense miljøpåvirkningen fra byggebransjen, og derfor er det viktig at bedrifter som AF Gruppen fremmer sirkulær økonomi og ombruk ved å benytte seg av tilbudet til Ombygg. Og det er selvfølgelig gledelig at det skjer i Innovasjonsdistriktet!