2000 tonn mindre avfall fra byggenæringen i Oslo

2000 tonn mindre avfall fra byggenæringen i Oslo

Ombygg reduserer avfall

Det er litt over et år siden den sirkulære ressurssentralen Ombygg ble etablert på Økern, som med sine 4500 kvm. er Europas største byggevarehus for brukte byggematerialer. Ombygg er en viktig pilot i Innovasjonsdistriktet, hvor det å gjøre byggebransjen sirkulær er helt avgjørende. Resultatene til Ombygg så langt er imponerende.

Ombygg sine kunder har levert inn hele 68.000 enheter, som utgjør totalt mer enn 2000 tonn redusert avfall, og en foreløpig besparelse, i rene avfallsavgifter, på mer enn 1,5 millioner kroner eks. mva. I løpet av de første 12 månedene har Ombygg omsatt for mer enn 7 millioner kroner og opplever en positiv vekst i kundeportefølje, materialtilgang og salg.

Nå investerer Ombygg i ny systemstruktur og nytt utstyr for å øke kapasiteten og effektiviteten, og for å fortsette jobben med å gjøre ombruk av byggevarer til et konkurransedyktig førstevalg. Dette inkluderer innovative ombrukkartleggingsverktøy som kobles med bedriftens økonomi- og varestyringssystemer, noe som gir en digital varedataflyt fra registrering til sluttbruker. Med disse tiltakene på plass, sikter Ombygg mot rekordomsetning både i 2024 og 2025.

Strategiske samarbeid og kunnskapsdeling

Ombygg samarbeider tett med flere strategiske partnere for å understøtte fremtidsrettede prosjekter med sirkulære ambisjoner. Disse samarbeidene er essensielle for å gjøre ombruk av byggevarer til et konkurransedyktig førstevalg. Initiativet har også gitt liv til en nasjonal kunnskapsarena for ombruk av byggematerialer, som samler hundrevis av bransjeaktører for å dele kunnskap og praksis. Kunnskapsarenaen har nå nærmere 40 partnere.

Vi heier på den dyktige gjengen i Sirkulær Ressurssentral og Ombygg og gleder oss til fortsettelsen!